logo
Kurslederkurs

Kursleder Sistehjelp

Sistehjelp er et kurs som gir kunnskap om hvordan gi omsorg og hjelp til personer i livets sluttfase. Målet er å bygge bro mellom det offentlige sitt tilbud og omsorgen vi alle kan bidra med. Verdighetsenteret holder kurs for de som ønsker selv bli kursleder og ha ansvar for å spre Sistehjelp i sitt lokalsamfunn.