logo
Sistehjelpskurs

Sistehjelpskurs Bergen

Sistehjelp er et kurs som gir kunnskap om hvordan gi omsorg og hjelp til personer i livets sluttfase. Målet er å bygge en bro mellom det offentlige sitt tilbud og omsorgen vi alle kan bidra med.