logo
tale til forsamling med mange mennesker

– Vi trenger mer kunnskap om livets slutt

Sanitetskvinnene var tydelig begeistret da Sistehjelp ble presenteret på deres nasjonale fellessamling nylig. – Kunnskap om livets slutt er viktig for alle.
Publisert 14. mai 2023 Tekst: Hilde Kleppestø

"Så bra at Sistehjelp kommer til Norge".

"Flott at dere skaper åpenhet om døden. Det er så fremmedgjort". 

"Det et viktig å ha livserfaring og egnethet for å gå inn i dette".

"Kunnskap om livslutt til barn er viktig".

Verdighetsenteret ble invitert av Santitetskvinnene på deres nasjonale fellessamling i mai for å presentere Sistehjelp og tema frivillighet i palliasjon.

– Det er gøy å endelig kunne fortelle om Sistehjelp for ulike miljøer, sier Ragnhild Tyssen Iversen fra Verdighetsenteret som er prosjektleder for Sistehjelp i Norge.

Deltakerne hadde både spørsmål og gode tilbakemeldinger. 

– Veldig spennende at vi får så bra respons. Både i form av positivitet ved at dette nå kommer til Norge og i form av konstruktive innspill. Som innspillet om at kursholdere i Sistehjelp bør har livserfaring og egnethet for å gå inn i dette. Det ble også kommentert at "Kunnskap om livslutt til barn" også er viktig. Vi er enig i dette, understreker Ragnhild.

 – Dette er ikke bare et kurs for voksne eller de som står midt opp i det. Dette er folkeopplysning.

– Vi tenker at disse kursene er enkle og greie for alle å få med seg. Vårt mål er at Sistehjelpskurs blir holdt like mye og ofte som Førstehjelpeskurs, slik at vi alle er mer forberedt dersom noen i vårt nettverk kommer til livets siste fase, sier Ragnhild.