logo
Testfoto

Vil du bli kursleder?

Er du opptatt av livets siste fase og har lyst til å bli kursleder for Sistehjelp. Alle Sistehjelpskurs skal holdes av to frivillige personer, der den ene må ha helsefaglig bakgrunn.
Publisert 19. feb. 2024

Livets siste fase og døden kan være vanskelig å prate om – så egne erfaringer med døden kan være en fordel om du vil bli kursleder.

Alle som ønsker å bli kursledere, vil få grundig opplæring gjennom et to-dagers opplegg i Bergen. Kjenner du flere som er interessert i dette, anbefaler vi å ta kurset sammen.

Kursledere må selv finne lokaler til å holde kursene, og sørge for markedsføring og påmelding. Verdighetsenteret sørger for alt av kursmateriell.


Som sertifisert kursleder vil du få tilgang til en plattform hvor du finner alt du trenger, samt et felles forum for alle kursledere i Norge. Det forventes at du holder ett kurs i løpet av det første halvåret etter at du har fått sertifisering.

Neste kurslederkurs er 01.-02. oktober 2024 - klikk her