logo

Om kurset

Å møte mennesker i livets siste fase kan for mange av oss kjennes utfordrende. Tidligere var døden en naturlig del av hverdagen. Dette har gradvis forandret seg og de fleste dør nå på institusjon.

Varighet

4 timer.

Kurset går over én ettermiddag/ kveld og er delt inn i fire moduler à 45 minutt.

Ved å tilby Sistehjelpskurs forsøker vi å gjenvinne denne kunnskapen i
befolkningen. På samme måte som du tar et førstehjelpskurs lærer du
her hva du kan bidra med når noen går inn i den siste fasen av
livet.

Kurset blir formidlet av to kursledere og består av forelesninger, praktiske øvelser og refleksjoner.

Oversikt over Sistehjelpskurs

Modul 1: Døden er en del av livet

 • Førstehjelp versus Sistehjelp
 • Å dø hører med til livet
 • Forstå dødsprosessen
 • Helhetlig perspektiv på livet og døden

Modul 2: Plan for fremtiden

 • Palliativ/lindrende omsorg
 • Forhåndssamtale og palliativ plan
 • Fremtidsfullmakt og juridiske rammer

Modul 3: Å lindre

 • Typiske plager og symptomer
 • Praktisk sistehjelp
 • Tilnærming til omsorg ved livets slutt
 • Ernæring og væsketilførsel

Modul 4: Å ta farvel

 • Hva skjer når noen dør?
 • Ritualer og tradisjon
 • Sorg og sorgreaksjoner
 • Hvor finne mer informasjon

Ta kontakt

Ønsker du å lære mer om kurset eller bli kursleder er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss på post@verdighetsenteret.no